information, inspiration, museum, museumsoplevelse, udstilling

Digitale eksplosioner på museerne: steder jeg snart må opleve

På det sidste er der simpelthen åbnet så utroligt mange udstillinger/museer, som gør brug af digitale og virtuelle medier i en grad som går langt udover, hvad vi ellers har set herhjemme hidtil – især i permanente udstillinger. Og jeg har endnu ikke oplevet noget af det – men planlægger at tage kraftig revanche snarest muligt.

Listen som den ser ud nu, er først og fremmest besøg på følgende steder:

Jeg glæder mig ekstremt meget til at finde ud af, hvad jeg synes om det hele: om fortællingerne bliver for snævre for den kreative og selvstændige oplevelse eller om den underbygges og løftes på raffineret vis. Alle er det i hvert fald eksempler på ekstremt affektive udstillingsformer, som retter sig mod at spille på og aktivere vores følelser – så glæder mig til at se om det lykkes og hvordan.

 

Reklamer
Standard
anbefaling, formidling, museum

Vores Museum – en blog fra et lukket museum

Hvad gør man, når ens museum skal flytte, og samlinger, udstillinger og arkiver derfor må lukke en overgang – men museet stadig skal holdes nærværende og i live? Man laver en blog.

Bloggen Vores Museum er Post & Tele Museets ansigt udadtil, her mens de venter på at kunne flytte ind i nye og større lokaler i det gamle postkontor på hjørnet af Øster Allé og Blegdamsvej lige ved Trianglen på Østerbro. En indflytning som jeg personligt ser meget frem til; for hvor tit sker det lige, at et museum får helt nye lokaler og dermed helt nye muligheder for at retænke og geniscenesætte sine udstillinger og samlinger fra bunden?

Det er en unik chance for at skabe og tænke nyt, noget som jeg selv synes at Post & Tele Museet har været ganske gode til inden for de seneste år – så det kan kun blive bedre med den her unikke mulighed. Kort sagt er jeg lidt misundelig på den proces, de arbejder sig gennem netop nu.

På bloggen kan man følge de nye museumsbygningers progression, men man kan også læse stort og småt om museets virke og om alt hvad der har med et kommunikationsmuseum som Post & Tele Museet at gøre. Blandt andet er et interessant punkt, hvordan kringler at udstille alt det immaterielle, som et kommunikationsmuseum – som Post & Tele Museet jo er – rummer? Det er nemlig noget, som vi her på et designmuseum, hvor der også er brug for at udstille immaterielt design såsom servicedesign o.l. går og funderer over inden for vores genstandsfelt.

Jeg ser i hvert fald frem til at følge processen – og så selvfølgelig åbningen!

Standard
Designmuseum Danmark, formidling, forskning, museum, seminar

Designseminar på Designmuseum Danmark

Deltag i designseminaret “Design som kulturarv – i fortid, nutid og fremtid på Designmuseum Danmark – det andet i en seminarrække arrangeret af CBS, Designmuseum Danmark (DMD), Dansk Design Center (DDC) og Det Kongelige Danske Kunstakademis Designskole (KADK).

Oplægsholdere:

  • Laura Liv Weikop, ph.d.-stipendiat, Designmuseum Danmark og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
  • Christian Holmsted Olesen, Udstillings- og samlingschef ved Designmuseum Danmark
  • Oplæg v/Sabina Michaëlis, ph.d.-studerende på SDU
Standard
data, Designmuseum Danmark, eksperiment, eksperimentdesign, formativ evaluering, museumsoplevelse, udstillingsdesign, Udstillingslaboratoriet - Hverdagsdesign på 3 måder

“Altså væggene var væltede på en måde. Rummet og udstillingen flød simpelthen ud i livet omkring os.”

– Lena, 41 år, interviewet 25.02.2014 om rummet Det man ejer, er man selv, en del af eksperimentcasen Udstillingslaboratoriet.

Et gyldent citat

Citat
data, Udstillingslaboratoriet - Hverdagsdesign på 3 måder, undersøgelse

Transskription

Så er jeg tilbage på pinden og gået i gang med at transskriptionen af mine 6 interviews, som jeg fik foretaget i februar sidste år. Selve interview-delen var noget mere udfordrende end forventet dengang, da det viste sig langt sværere end forventet at få folk til at deltage.

På trods af dette, er det dog rigtig dejligt, at komme tilbage ind i stoffet, men forud for og sammen med arbejdet følger også de nødvendige overvejelser af fremgang for og teknik til selve transskriptionen. En proces som uundgåeligt altid vil være præget af den, som sidder ved tasterne og har hørebøfferne på.

Jeg fokuserer dog på det, som jeg selv vil kalde en form for meningskondenserende transskriptionsteknik, hvor det for læseren skal være muligt at forstå indholdet af sætningerne under gennemlæsningen. Alt dette vil der komme mere og især meget mere sagligt om, men kort sagt tager jeg udgangspunkt i Kvales (2009) tilgang og kombinerer den med dele af Silvermanns (2009) tegnbrug i forhold til det aktuelle transskriptionsapparat i en form, der understøtter Kvales.

Ser man bort fra dette, som selvfølgelig skal diskuteres i langt større grad, er det dog rigtig dejligt at dykke ned i stoffet igen (selvom jeg altid glemmer, hvor tidskrævende processen er). Det er den perfekte måde, at komme tilbage til indholdet efter næsten et års barsel, og jeg nyder at høre forskellighederne og lighederne i folks meningstilkendegivelser og deres forskellige beskrivelser af case studiet Udstillingslaboratoriet. Mere generelle udtalelser såsom denne, kan man jo som museumsperson ikke undgå at blive helt lykkelig i låget af:

LLW:  Helt afsluttende: hvorfor går du på museum?
B: Jamen det er mit liv ((begge griner)) det er det simpelthen.

Næste skridt herefter bliver at gå i gang med at kode og kategorisere m.m., så vel som at gennemse de mange, mange optagelser af folk i selve udstillingen. Og måske et endnu uafgjort punkt: indtastningen af de kvalitative meningstilkendegivelser fra de i alt 1500 spørgeskemaer, som er indleveret. Jeg gør brug af Nvivo til behandling og strukturering af stoffet, og er ved at gøre mig rigtig bekendt med programmet på et mere intimt plan undervejs i arbejdet. Indtil videre kan det varmt anbefales, og jeg vil på et senere tidspunkt – når jeg har et større kendskab at trække på – lave et særskilt indlæg om netop mine erfaringer med dette program.

 

Standard
anbefaling, udstillingskritik

Anbefaling: Hege B. Huseby – en blog

For en kort bemærkning vil jeg blot henlede opmærksomheden på norske Hege B. Husebys selvtitulerede blog (som har fået nyt layout og liv efter at have fungeret under navnet museumsandmedia) :

hegebhuseby.no

Her skrives primært om museumsbesøg og Husebys egne interessante projekter, og der refereres til interessant litteratur ligesom der perspektiveres, diskuteres og sættes spørgsmål ved aktuelle udstillinger af forskellig karakter.

Huseby stiller relevante spørgsmål, og giver billeder fra de oplevelser hun har haft – ligesom hun gør i sine bidrag til det norske uttstillingskritikk.no. Dygtigt, godt og interessant – og klart en anbefaling værd.

Standard
Udstillingslaboratoriet - Hverdagsdesign på 3 måder

Præsentationsmateriale af casen Udstillingslaboratoriet

Her kan findes et link til en primært visuel præsentation af min udstillingscase/eksperiment Udstillingslaboratoriet – Hverdagsdesign på 3 måder. Præsentationen ledsages normalt af mig som taler og dermed markerer pointer, hvorfor den primært kan give et visuelt indblik i casen. Dog er der også adgang til det rent kvantitative datamateriale i form af spørgeskemabesvarelserne på statistisk form såvel som ordskyer over post-it-data.

Præsentationen kan hentes her: Præsentation af Udstillingslaboratoriet

Standard

I går tog jeg et smut til London på en kortere dag. Målet var The Florence Nightingale Museum, The National Portrait Gallery og The British Museum. Hvor British Museum er som det plejer, dog med deres hands-on-poster som jeg ikke har set før, og som betjenes i tidsrummet 11-16, og det samme galdt The National Portrait Gallery var det besøget på The Florence Nightingale Museum som var dagens scoop og en helt ny oplevelse. Interessant både fra et formidlings- og designperspektiv. Og man kan i hvert fald tale om både teatralsk og dramatiseret udstillingsdesign og -formidling her – det var en ganske stemningsfuld og interessant oplevelse, som klart kan anbefales til andre. Stort er museet ikke, men man får hurtigt meget tid til at gå der. Blot så I er advaret.

Designmuseum Danmark

The Florence Nightingale Museum

Galleri
Designmuseum Danmark

Kulturknuserne: Samtlige vurderede museer i 2013 lever ikke op til loven

Interessant diskussion i Kulturknuserne på DR1. 

SENDT: DR P1, 24 JAN. 2014.

Kulturstyrelsen vurderer hvert år 10-15 statsanerkendte museer for at sikre, at de lever og til museumsloven og driftstilskudsloven. Samtlige af de vurderede museer i 2013 lever på en lang række punkter ikke op til loven. Men det har ingen konsekvens. Kulturstyrelsens eneste sanktionsmulighed er at indstille museet til at miste sin status som statsanerkendt. Men det er aldrig sket. Flere museumsledere siger til Kulturknuserne, at de ikke følger styrelsens anbefalinger, hvis de er uenige. Jes Stein Pedersen har trukket sig fra Statens Kunstfonds litteraturudvalg efter kritik om inhabilitet, fordi han samtidig er litteraturredaktør på Politiken. Hvem skal afløse Stein Pedersen i udvalget? Det er en myte, at kulturinstitutionerne er overlæsset af unødig bureaukrati. V og S udsteder blanco check, men landets største museer, biblioteker og teatre kan næsten ikke komme i tanke om noget bureaukrati, som de gerne vil af med. Vært: Lasse Marker.

 

Standard