Bibliografi

Her opdateres fra tid til anden den litteratur, som jeg læser, udforsker og inspireres af undervejs – og som måske kan inspirere eller have interesse for andre, der beskæftiger sig med lignende eller blot er nysgerrige:

Bibliografi

 A

 • Albertsen, Niels (1999) “Urbane atmosfærer” in Sosiologi i dag 4/1999, s. 5-29.
 • Allen, Mary (1990): Sponsoring the Arts – New Business Strategies for the 1990s. New York: Business International Corp., s. ix-x, 1-55.
 • Allingham, Peter (2007): “Det jødiske museum i Berlin – museumsformidling og oplevelse” i Jantzen, Christian & Tove Arendt Rasmussen (red.) (2007): Forbrugssituationer. Perspektiver på oplevelsesøkonomi. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 63-78.
 • Alpers, Svetlane (1991): “The Museum as a Way of Seeing” i Krp, Ivan og Stephen D. Lavine (1991): Exhibiting Cultures: the Poetics and Politics of Museum Display. New York: The Smithsonian Insitution Press, s. 25-32
 • Andersen, Christian (2007): “Produktoplevelse og emotion. Reklamen som transformativ faktor” i Jantzen, Christian & Tove Arendt Rasmussen (red.) (2007): Oplevelsesøkonomi. Vinkler på forbrug. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 219-237.
 • Andreasen, John og Ane Hejlskov Larsen (2005): “Blockbusterudstil-linger. Om blockbustergenren og dens værdigrundlag – diskussion af dansk eksempel”, i Ingemann, Bruno og Ane Hejlskov Larsen (2005): Ny dansk museologi. Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 279-309.
 • American Heritage Dictionary (2006): American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition. Boston: Houghton Mifflin.
 • Archer, Bruce (1995): “The Nature of Reserarch” in Co-design, Interdisciplinary Journal of Design, s. 6-13.
 • Augoyard, Jean-Francois (2007): Step by Step. Everyday Walks in a French Urban Housing Project. Minneapolis/London: University of Minnesota Press, s. 115-134.
 • Austin, Tricia (2012): “Scales of narrativity” i Macleod, Suzanne, Laura Hourston Hanks og Jonathan Hale (2012): Museum Making. Narratives, architectures, exhibitions. London: Routledge, s. 107-118.

B

 • Bal, Mieke (2007): “Exhibition as Film” i Basu, P. & S.J. Macdonald (ed.) (2007): Exhibition Experiments. New interventions in art history. Oxford: Blackwell.
 • Barnard, Malcolm (2005): Graphic Design as Communication. New York: Routledge.
 • Baudrillard, Jean (1996): The System of Objects. London: Verso.
 • Baxandall, Michael (1991): “Exhibiting Intention: Some Preconditions of the Visual Display of Culturally Porposeful Objects” i Karp, Ivan og Stephen D. Lavine (1991): Exhibiting Cultures: the Poetics and Politics of Museum Display. New York: The Smithsonian Insitution Press, s. 33-41.
 • Becker, Annesofie (2013): “Udstillingsæstetisk Forum” i Danske Museer, årgang 26, nr. 3, juni s. 12-
 • Belcher, Michael (1991): Exhibitions in Museums. Leicester: Leicester University Press
 • Bennett, Tony (1995): The Birth of the Museum. History, theory, politics. New York: Routledge
 • Bennicke, Ida og Pernille Wahlgren (2012): “Kan udstillinger sættes på formel?” i Danske Museer, årgang 25, nr. 1., februar, s. 12-14
 • Berger, John (2008 [1972]): Ways of Seeing. London: Penguin Classics.
 • Bicknell, S., Farmelo, G. og Science Museum (1993): Museum visitor studies in the 90s. London: Science Museum.
 • Bisgaard, Ulrik & Carsten Friberg (2006): “Atmosfære”, i Arkitekten, nr. 13, årg. 108, s. 11-12.
 • Bodin, Elisabeth og Johanna Lassenius (red.) (2006): Udstillinger – mellem fokus og flimmer. København: Multivers, s. 7-14.
 • Boolsen, Merete Watt (2004): Kvalitative metoder i praksis. København: Forlaget Politiske Studier.
 • Brandt, Per Aage (2007): “Kognitiv Semiotik” i Thellefsen, Torkild & Bent Sørensen (red.) (2007): Livstegn – Encyclopædi i semiotik.dk. København: Haase & Søns Forlag, s. 122-124.
 • Bundgård, Peer F. (2007a): “Fænomenologi” i Thellefsen, Torkild & Bent Sørensen (red.) (2007): Livstegn – Encyclopædi i semiotik.dk. København: Haase & Søns Forlag, s. 86-90.
 • Bundgård, Peer F. (2007b): “Kunst” i Thellefsen, Torkild & Bent Sørensen (red.) (2007): Livstegn – Encyclopædi i semiotik.dk. København: Haase & Søns Forlag, s. 143-146.
 • Böhme, Germot (1993): “Atmosphere as the Fundamental Concept of a new Aesthetic” in Thesis Eleven 36, s. 113-126.
 • Böhme, Gernot (2007):  Atmosfære: Den kropslige tilstedeværelses rum og rummet som fremstillingsmedium + Atmosfærer: Forbindelsen mellem musik og arkitektur hinsides fysikken. Kunstakademiets Arkitektskole, Institut 1.

C

 • Christensen, Christa Lykke & Carsten Thau (red.) (1993): Omgang med tingene – Ti essays om tingenes tilstand. Århus: Aarhus Universitetsforlag.
 • Christensen, Lars Holmgaard, Malene Gram og Thessa Jensen (2007): “Hvis din attraktion var et computerspil… Iscenesættelse af oplevelsesattraktioner” i Jantzen, Christian & Tove Arendt Rasmussen (red.) (2007): Forbrugssituationer.  Perspektiver på oplevelsesøkonomi. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 125-147.
 • Christensen, Line Hjorth (2010): “‘Miniaturemuseet’ – udstillingen som metakognitivt læringsrum” i Nordisk Museologi, no. 1, s. 64-77.
 • Classen, Constance (2007): “Museum Manners: The sensory life of the early museum” in Journal of Social History, summer, s. 895-914.
 • Classen, Constance and David Howes (2006): “The Museum as Sensescape: Western Sensibilities and Indigenous Artefatcs” i Edwards, Elizabeth, Chris Gosden og Ruth Philips (ed.) (2006): Sensible Objects: Colonialism, Museums and Material Culture. London: Berg Publishers, s. 199-222.
 • Crawley, Greer (2012): “Staging Exhibitions: atmospheres of imagination” i Macleod, Suzanne, Laura Hourston Hanks og Jonathan Hale (2012): Museum Making. Narratives, architectures, exhibitions. London: Routledge, s. 12-20.
 • Crowest, Richard (1999): Making Sense – Multisensory interpretation and the visitor experience. Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements of the Degree of MA in Heritage Interpretation, St. Mary’s, Strawberry Hill. Surrey: University of Surrey. http://www.corvidae.co.uk/research/Making-sense.pdf. Download 10.09.2012.

D

 • Davidsen, Helle Munkholm (2007): “Betydning” i Thellefsen, Torkild & Bent Sørensen (red.) (2007): Livstegn – Encyclopædi i semiotik.dk. København: Haase & Søns Forlag, s. 23-25.
 • Dean, David (1994): Museum Exhibition. Theory and Practice. London: Routledge
 • Designmuseum Danmark (2013): Strategiplan 2013-2016. København: Designmuseum Danmark.
 • Dubuc, Elise (2011):  “Museum and university mutations: the relationship between museum practices and museum studies in the era of interdisciplinarity, professionalisation, globalisation and newtechnologies”, in Museum Management and Curatorship vol. 26, no. 5, s. 497-508.
 • Dupont, Søren (2008): ”Atmosfære, fænomenologi og pædagogik” i Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 3, september, s. 68-76.
 • Dupont, Søren & Ulla Liberg (red.) (2008): Atmosfære – i pædagogisk arbejde. København: Akademisk Forlag.
 • Durston, James (2013): Why I hate museums. CNN Travel: http://edition.cnn.com/2013/08/22/travel/opinion-why-i-hate-museums/index.html. Download 22.08.2013.
 • Drotner, Kirsten, Christina Papsø Weber, Berit Anne Larsen og Anne Sophie Warberg Løssing (red.) (2011): Det interaktive museum. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

F

 • Falk, John H.. og Lynn D. Dierking (2011): The Museum Experience. Walnut Creek: Left Coast Press, Inc. Revisited ed. of 1992.
 • Falk, John H. og Lynn D. Dierking (2000): Learning from the museum. Visitor Experiences and the Making of Meaning. Lanham: AltaMira Press.
 • Falk, John H. (2009): Identity and the Museum Visitor Experience. Walnut Creek: Left Coast Press.
 • Fitzgerald, Lawrence (2005): “Building on Victorian ideas” i MacLeod, Suzanne (2005): Reshaping Museum Space: Architecture, Design, Exhibitions. London: Routledge, s. 133-145.
 • Fleming, David (2005): “Creative Space” i MacLeod, Suzanne (2005): Reshaping Museum Space: Architecture, Design, Exhibitions. London: Routledge, s. 53-61.
 • Fowler, Susan (2008): Multisensory Rooms and Environments. Controlled sensory experiences for people with profound and multiple disabilities. London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Frayling, Christopher (1993): “Research in Art and Design” in Royal College of Art Research Paper 1, s. 1-5.
 • Friedmann, Ken (2003): “Theory construction in design research- criteria- approaches, and methods” in Design Studies Vol 24 No. 6 November, s. 507-22.

G

 • Gade, Rune (2006): “Hvad er udstillingsanalyse? – bidrag til en diskussion af metodiske strategier i forbindelse med kunstudstillinger“ i Bodin, Elisabeth og Johanna Lassenius (red.) (2006): Udstillinger – mellem fokus og flimmer. København: Multivers, s. 7-14.

H

 • Hale, Jonathan (2012): “Narrative environments and the paradigm of embodiment” i Macleod, Suzanne, Laura Hourston Hanks og Jonathan Hale (2012): Museum Making. Narratives, architectures, exhibitions. London: Routledge, s. 192-200.
 • Halkier, Bente (2006): Fokusgrupper. Frederiksberg: Samfundslitteratur & Roskilde Universitetsforlag.
 • Hall, Stuart (1980): ”Encoding/Decoding” i Hall et al. (ed.) (1980): Culture, Media, Language. London: Hutchinson & Co (Publications).
 • Hall, Stuart (2007): Representation: Cultural research and signifying pratices. London: Sage Publications Ltd, 8. udg.
 • Hansen, Gitte D. (1997): Øjet og tingene. København: Tiderne Skifter.
 • Hansen, Ole Ertløv (2007): “Engagement, der skaber oplevelser – oplevelser, der engagerer” i Jantzen, Christian & Tove Arendt Rasmussen (red.) (2007): Oplevelsesøkonomi. Vinkler på forbrug. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, pp. 165-181.
 • Hartman, Jan (2005): Funderet Teori. Udvikling af teori på empirisk grundlag. København: Alinea.
 • Have, Christian (2004): Synlighed er eksistens. København: Vandkunsten.
 • Have, Christian (2006): “Synlighed er eksistens. Eller synlighed bliver eksistensberettigelse i de kommende år” in Jantzen, Christian & Jens F. Jensen (red.) (2006): Oplevelser: Koblinger og transformationer. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, pp. 131-144.
 • Have, Christian (2008): Det store Sceneskifte. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
 • Higgins, Peter (2005): “From cathedral of culture to anchor attractor” i MacLeod, Suzanne (2005): Reshaping Museum Space: Architecture, Design, Exhibitions. London: Routledge, s. 215-225.
 • Hippel, Eric von (2005): Democratizing Innovation. Cambridge MA: MIT Press.
 • Hudson, Kenneth (1991): “How Misleading Does an Etnographical Museum Have to be?” i Karp, Ivan og Stephen D. Lavine (1991): Exhibiting Cultures: the Poetics and Politics of Museum Display. New York: The Smithsonian Insitution Press, s. 457-464.
 • Howard, Pamela (2009): What is Scenography? London: Routledge. 2. ed.
 • Howes, David (ed.) (2005): Empire of the Senses: The Sensual Culture Reader. New York: Berg, s. 1-17, 281-303 og 399-403.

I

 • Illeris, Helene (2010): “Kunstpædaogisk teori og praksis i et didaktisk perspektiv” i Nordisk Museologi, no. 1, s. 29-49.
 • Illeris, Knud (2007): Læring. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 2. udg.
 • Ingemann, Bruno (2005): “I sikker havn – konstruktion af en udstilling og den besøgende” i Bruno Ingemann og Ane Hejlskov Larsen (2005): Ny dansk museologi. Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 241-257.
 • Ingemann, Bruno og Lisa Gjedde (2005): “Kroppen på museum – eksperimentel undersøgelse af interaktivitet mellem brugere og museal genstande og rum” i Bruno Ingemann og Ane Hejlskov Larsen (2005): Ny dansk museologi. Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 165-183.
 • Ingemann, Bruno (2006): “Den besøgende. Social identitet, læring og oplevelse – en metodisk diskussion”, i Bodin, Elisabeth og Johanna Lassenius (red.) (2006): Udstillinger – mellem fokus og flimmer. København: Multivers, s. 84-109.
 • Ingemann, Bruno (2012): Present in Site – Transforming Exhibition and Museums. Lejre: VisualMemory Press.

J

 • Jalving, Camilla (2006): “Fra objekt til begivenhed – om beskueren som deltager i udstillingens rum” i Bodin, Elisabeth og Johanna Lassenius (red.) (2006): Udstillinger – mellem fokus og flimmer. København: Multivers, s. 135-159.
 • Jantzen, Christian (2007): “Mellem nydelse og skuffelse. Et neurofysiologisk perspektiv på oplevelser” i Jantzen, Christian & Tove Arendt Rasmussen (red.) (2007): Oplevelsesøkonomi. Vinkler på forbrug. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, pp. 135-163.
 • Jantzen, Christian (2011). “ Wienermelange: “Hjemlighed” og fremmedhed. Den æstetiske tilrettelæggelse af byrummet in Nordiske Udkast 39 (1)- 75-91.
 • Jantzen, Christian og Jens F. Jensen (2006): “Oplevelser: Koblinger og transformationer” in Jantzen, Christian & Jens F. Jensen (red.) (2006): Oplevelser: Koblinger og transformationer. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, pp. 9-14.
 • Jantzen, Christian, Tove Arendt Rasmussen & Mikael Vetner (2006): “Bag om dillen. Oplevelsesøkonomiens aktive forbrugere” in Jantzen, Christian & Jens F. Jensen (red.) (2006): Oplevelser: Koblinger og transformationer. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, pp. 177-187.
 • Jantzen, Christian og Mikael Vetner (2006): “Oplevelse. Et videnskabeligt gloassar” i Jantzen, Christian & Jens F. Jensen (red.) (2006): Oplevelser: Koblinger og transformationer. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, pp. 239-243.
 • Jantzen, Christian & Per Østergaard (2006): “Mere end blot pirringer. Det oplevelsesøkonomiske forretningsgrundlag” i Jantzen, Christian & Jens F. Jensen (red.) (2006): Oplevelser: Koblinger og transformationer. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, pp. 145-155.
 • Jantzen, Christian & Tove Arendt Rasmussen (2007a): “Oplevelsesøkonomiens historiske og psykologiske forudsætninger” i Jantzen, Christian & Tove Arendt Rasmussen (red.) (2007): Oplevelsesøkonomi. Vinkler på forbrug. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, pp. 11-20.
 • Jantzen, Christian & Tove Arendt Rasmussen (2007b): “Er oplevelsesøkonomi gammel vin på nye flasker?” i Jantzen, Christian & Tove Arendt Rasmussen (red.) (2007): Oplevelsesøkonomi. Vinkler på forbrug. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, pp. 21-47.
 • Jantzen, Christian og Tove Arendt Rasmussen (2007c): “Oplevelser og forbrug. Udfordringer og evner” i Jantzen, Christian & Tove Arendt Rasmussen (red.) (2007): Forbrugssituationer. Perspektiver på oplevelsesøkonomi. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, pp. 11-25.
 • Jantzen, Christian og Mikael Vetner (2007a): “Design for en affektiv økonomi” i Jantzen, Christian & Tove Arendt Rasmussen (red.) (2007): Oplevelsesøkonomi. Vinkler på forbrug. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, pp. 201-218.
 • Jantzen, Christian & Mikael Vetner (2007b): “Oplevelse. Et videnskabeligt gloassar – del 2” i Jantzen, Christian & Tove Arendt Rasmussen (red.) (2007): Oplevelsesøkonomi. Vinkler på forbrug. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, pp. 241-258.
 • Jantzen, Christian & Per Østergaard (2007): “Nyd det! Nyd det! Nyd det! Den moderne hedonisme og dens mentalitetshistoriske forudsætninger” in Jantzen, Christian & Tove Arendt Rasmussen (red.) (2007): Oplevelsesøkonomi. Vinkler på forbrug. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, pp. 83-113.
 • Jantzen, Christian, Mikael Vetner og Julie Bouchet (2011): Oplevelsesdesign. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 • Jensen, Hans Christian (2001): Moderne materielle kulturstudier i design – angloamerikansk designhistoriografi 1975-2000. Odense: Center for Kulturstudier, Syddansk Universitet.
 • Jordan, Tanja (2006): “1:1 og det dobbelte rumlige forhold – en gennemgang af Daniel Libeskinds Dansk Jødisk Museum i København og samme projekt udstillet på Dansk Arkitektur Center” i Bodin, Elisabeth og Johanna Lassenius (red.) (2006): Udstillinger – mellem fokus og flimmer. København: Multivers, s. 280-296.

K

 • Kahr-Højland, Anne (2006): Changing Paradigms within Museum Exhibitions – The use of Mobile Technologies within semi-formal learning settings. Nordic Digital Excellence in Museums Conference (NODEM 06) Oslo, Norway December. http://www.tii.se/v4m/nodem/nw_06/papers/papers.htm. Download: 31.08.2012.
 • Kazig, Rainer (2012): “Resource rather than seduction. A praxeological conception of shopping atmospheres” in Jean-Paul Thibaud & Daniel Siret eds.  Ambiances in Action / Ambiances en acte(s). proceedings of the 2nd International Congress on Ambiances / Actes du 2nd Congrès International sur les Ambiances Ambiances. Réseau international 2012, pp. 57-62.
 • Kjeldgaard, Inge Merete (2005): “Værk i kontekst – et udstillingsmetodisk formidlings- og forskningsprojekt” i Bruno Ingemann og Ane Hejlskov Larsen (2005): Ny dansk museologi. Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 135-140
 • Kofoed, Louise (2012): “Når den gale oplevelsesøkonomi rammer museerne, går det galt”, i Politiken 14.05.2012.
 • Kulturministeriet (2008): Reach out! – inspiration til brugerinddragelse og innovation i kulturens verden. København: Kulturministeriet.
 • Kulturministeriet (2006): Museumsloven. https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=12017&exp=1. Download: 26.03.2013.
 • Kulturstyrelsen (2012): Brugerundersøgelse 2012. København: Kulturstyrelsen.
 • Kvale, Steinar (1997): InterView – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reitzels Forlag.

L

 • Lauridsen, Ole (2011): Fokus på læring – om læringsstile i dagligdagen. København: Akademisk Forlag.
 • Lin, Chunghung (2009): “Mapping the Design Criterion Framework for Museum Exhibition Design Project” i Undisciplined! Design Research Society Conference 2008, Sheffield Hallam University, Sheffield, UK, 16-19 July 2008. http://shura.shu.ac.uk/554/ Download: 09.01.2014.
 • Linnet, Jeppe Trolle (2012):  “The social-material performance of cozy interiority” in Jean-Paul Thibaud & Daniel Siret eds.  Ambiances in Action / Ambiances en acte(s). proceedings of the 2nd International Congress on Ambiances / Actes du 2nd Congrès International sur les Ambiances Ambiances. Réseau international 2012, pp. 403-40.
 • Lord, Beth (2005): “Representing Enlightenment space” i MacLeod, Suzanne (2005): Reshaping Museum Space: Architecture, Design, Exhibitions. London: Routledge, s. 146-158.

M

 • Macleod, Suzanne (2005): “Introduction” i MacLeod, Suzanne (2005): Reshaping Museum Space: Architecture, Design, Exhibitions. London: Routledge, s. 1-5
 • Macleod, Suzanne (2005): “Rethinking museum architecture: Towards a site-specific history of production and use” i MacLeod, Suzanne (2005): Reshaping Museum Space: Architecture, Design, Exhibitions. London: Routledge, s. 9-25.
 • Manovich, Lev (2001): The Language of New Media. London: The MIT Press.
 • Marks, Laura U. (2008): “Thinking Multisensory Culture” in Paragraph 31:2, july; Wilson, Emma (ed.): 123-137.
 • Marstine, Janet (2001): “The Contingent Nature of the new Museum Ethics”, in J. Marstine (ed.) (2001): The Routledge Companion to Museum Ethics. Redefining Museum Ethics in the 21st Century. Pp. 3-25.
 • McLuhan, Marshall (2005): “Inside the Five Sense Sensorium” i Howes, David (ed.): Empire of the Senses: The Sensual Culture Reader. New York: Berg, s. 43-52.
 • Merleau-Ponty, Maurice (1968): ”The Intertwining – The Chiasm” i Merleau-Ponty, Maurice: The Visible and the Invisible. New Jersey: Princeton University Press 1968, s. 130-155.
 • Merleau-Ponty, Maurice (2009 [1945]): Kroppens fænomenologi. Frederiksberg: Det lille Forlag, 2. udg.
 • Mitchell, W.J.T. (1995a): ”Interdisciplinarity and Visual Culture” i The Art Bulletin nr. 77, december, s. 540-544.
 • Mitchell, W.J.T. (2005): ”There are no visual Media” i Journal of Visual Culture 4.2, s. 257-266.
 • Mitchell, W.J.T. (1995b): ”What is Visual Culture?” i Lavin, Irving (ed.): Meaning in the Visual Arts: Views from the Outside. New Jersey: Institute for Advanced Study, s. 207-221.
 • Monti, Francesca og Susan Keene (2013): Museums and Silent Objetcs: Designing Effective Exhibition. Surrey: Ashgate Publishing Limited.
 • Moran, Dermot (2000): Introduction to Phenomenology. New York: Routledge.
 • Morgan, Jennie (2012): “The Multisensory Museum” in Glasnik Etnografskog Instituta SANU vol. 60, issue 1 – http://journaldatabase.org/articles/multisensory_museum.html. Download: 30.10.2012.
 • Mærkk (2013): Oplevelsesdesign.  Mærkk – Markedskommunikation & Æstetik: Kultur og Kognition, Aalborg Universitet: http://www.maerkk.aau.dk/oplevelsesdesign/ Download: 03.04.2013.

N

 • Nørmark, Dennis: “Kultursemiotik” i Thellefsen, Torkild & Bent Sørensen (red.) (2007): Livstegn – Encyclopædi i semiotik.dk. København: Haase & Søns Forlag, pp. 140-143

O

 • Olsen, David H. (2012): “Den digitale udfordring – af en yngre herres erfaringer” i Danske Museer, årgang 25, nr. 3 juni, pp. 6-7.

P

 • Parry, Joseph D. (ed.) (2011): Art and Phenomenology. New York: Routledge.
 • Parry, Ross og Andrew Sawyer (2005): “Space and the machine. adaptive museums, pervasive technology and the new gallery invironment” i MacLeod, Suzanne (2005): Reshaping Museum Space: Architecture, Design, Exhibitions. London: Routledge, s. 39-52.
 • Petersen, Trine Brun (2006): “Design er for de mange – designudstillingen i et kultursociologisk perspektiv”, i Bodin, Elisabeth and Johanna Lassenius (red.) (2006): Udstillinger – mellem fokus og flimmer. København: Multivers, s. 110-134.
 • Pine II, B. Joseph og James H. Gilmore (2011): The Experience Economy. Boston: Harvard Business Review Press. Rev. ed. of 1999.
 • Pine II, B. Joseph and Kim C. Korn (2011): Infinite Possibility – creating customer value on the digital frontier. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc.
 • Pink, Sarah (2006): The Future of Visual Anthropology – engaging the senses. New York: Routledge.
 • Pink, Sarah (2012): Doing Sensory Etnography. London: Sage Publications. 3. ed of 2009.
 • Poinsot, Jean-Marc (1996): “Large Exhibitions: A sketch of a typology” i Greenberg, Reesa, Bruce W. Ferguson og Sandy Nairne (1996): Thinking about exhibitions. New York: Routledge, s. 39-66.
 • Psarra, Sophia (2005): “Spatial Culture, way-finding and the educational message. The impact of layout on the spatial, social and educational experiences of visitors to museums and galleries” i MacLeod, Suzanne (2005): Reshaping Museum Space: Architecture, Design, Exhibitions. London: Routledge, s. 78-94.

Q

 • Quistgaard, Nana og Bruno Ingemann (2010): “Hvad er spørgsmålet? – om at skabe læringsrum i udstillingen” i Nordisk Museologi, no. 1, s. 50-63.

R

 • Ravn, Thomas Bloch (2012): “Museer kan være med til at løse sociale opgaver”, i Politiken, 12. april 2012.
 • Rodaway, Paul (2011): Sensous Geographies – body, sense and place.  New York: Routledge.
 • Rose, Gillian (2007): Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. London: Sage Publications, 2. udg.
 • Russo, Angelina, Jerry Watkins, Lynda Kelly and Sebastian Chan (2007): “Social Media and cultural interactive experiences in museums” in Nordisk Museologi 2007:1, 19-29.

S

 • Sandu (ed.) (2011): Curated – A New Experience in Retail Design. Barcelona: Promopress
 • Schrøder, Lise (2007): “Design” i Thellefsen, Torkild & Bent Sørensen (red.) (2007): Livstegn – Encyclopædi i semiotik.dk. København: Haase & Søns Forlag, pp. 45-47.
 • Seale, Clive,  Giampietro Gobo, Gubrium, J. and Silverman, David (2006): Qualitative Research Practice. London: Sage.
 • Seremetakis, L. (1994): ”The memory of the senses: Historical perception, commensal exchange and modernity” i L. Taylor (ed.): Visualizing Theory: selected essays from V.A.R. 1990-1994. New York: Routledge, s. 214-229.
 • Serres, Michel (2008): The Five Senses. A philosphy of mingled bodies. London: Continuum International Publishing Group.
 • Silverman, David (2005): Doing qualitative research. London: Sage, 2. ed.
 • Silverman, David (2006): Interpreting Qualitative Data: Methods for analysing talk, text and Interaction. London: Sage, 3. ed.
 • Silverman, David (2007): A very short, fairly interesting and reasonably cheap books about qualitative research. London: Sage.

 • Simon, Nina (2010): The Participatory Museum. Santa Cruz: Museum 2.0.
 • Skot-Hansen, Dorte (2008): Museerne i den danske oplevelsesøkonomi – når oplysning bliver til en oplevelse. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 • Stenslund, Anette (2012): “The whiteout of smell: experiencing and exhibiting aesthetic epiphanies” in Jean-Paul Thibaud & Daniel Siret eds. Ambiances in Action / Ambiances en acte(s). proceedings of the 2nd International Congress on Ambiances / Actes du 2nd Congrès International sur les Ambiances Ambiances. Réseau international 2012, pp. 641-646.
 • Stevenson, Moira (2005): “From cultural institution to cultural consumer experience. Manchester art gallery Expansion Project” i MacLeod, Suzanne (2005): Reshaping Museum Space: Architecture, Design, Exhibitions. London: Routledge, s. 65-77.
 • Stewart, Susan (2005): ”Remembering the Senses” i Howes, David (ed.): Empire of the Senses: The Sensual Culture Reader. New York: Berg, s. 59-69.
 • Stigel, Jørgen (2007): “Oplevelse og æstetik” i Jantzen, Christian & Tove Arendt Rasmussen (red.) (2007): Oplevelsesøkonomi. Vinkler på forbrug. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, pp. 116-132.
 • Stockmann, Camilla (2012): “Hvordan vi får museer til at blive ‘nice’” i   Politiken, 18. april 2012.
 • Strandgaard, Ole (2004):”Museumsudstillingen – nogle forsøg på klassifikation af udstillinger” i Nordisk Museologi nr 2, s. 107-118.
 • Strangaard, Ole (2010): Museumsbogen. Praktisk Museologi. Højbjerg: Forlaget Hikuin.
 • Sturken, Marita og Lisa Cartwright (2001): Practices of Looking – An Introduction to Visual Culture. New York: Oxford University Press.
 • Sørensen, Ane Pilegaard (2011): “(Im)materielle rum – strategier i udstillingsdesign” in Copenhagen Working Papers on Design, no. 1.
 • Sørensen, Bent, Torkild Thellefsen & Christian Andersen (2007): “Emotionel effekt” i Thellefsen, Torkild & Bent Sørensen (red.) (2007): Livstegn – Encyclopædi i semiotik.dk. København: Haase & Søns Forlag, pp. 56-58.
 • Sørensen, Jeanne (2007): “Emotioners rolle i forbrugeroplevelser” i Jantzen, Christian & Tove Arendt Rasmussen (red.) (2007): Oplevelsesøkonomi. Vinkler på forbrug. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, pp. 183-200.

T

 • Thobo-Carlsen, John (2007): “Kropsforståelse” i Thellefsen, Torkild & Bent Sørensen (red.) (2007): Livstegn – Encyclopædi i semiotik.dk. København: Haase & Søns Forlag, pp. 136-139.
 • Thorhauge, Sally & Ane Hejlskov Larsen (2008): Museumsgrundbogen – Kunsten at læse et museum. Århus: Systime
 • Thøgersen, Ulla (2004): Krop og fænomenologi – en introduktion til Maurice Merleau-Pontys filosofi. Århus: Systime.
 • Toon, Richard (2005): “Black box science in black box science centres” i MacLeod, Suzanne (2005): Reshaping Museum Space: Architecture, Design, Exhibitions. London: Routledge, s. 26-38.
 • Turpeinen, Outi (2006): “Recombining ideas from art and cultural history museums in theory and practice” in  Nordisk Museologi 2006:2, pp. 83-96.

U

 • Uldall,  Anne Grethe (2006): “Udstillingen, en roadmovie” i Bodin, Elisabeth og Johanna Lassenius (red.) (2006): Udstillinger – mellem fokus og flimmer. København: Multivers, s. 63-83

V

 • Vergo, Peter (1989): The new museology. London: Reaktion Books.
 • Vetner, Mikael og Christian Jantzen (2007): “Oplevelsen som identitetsmæssig konstituent. Oplevelsens socialpsykologiske struktur” i Jantzen, Christian & Tove Arendt Rasmussen (red.) (2007): Forbrugssituationer.  Perspektiver på oplevelsesøkonomi. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, pp. 27-55.
 • Villadsen, Rikke og Kirsten Drotner (2012): Dansk Museumforskning: Status og tendenser.

Z

 • Zahavi, Dan (2007): Fænomenologi. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Æ

Ø 

 • Østergaard, Per (2007): “Oplevelsesøkonomien som en del af marketingteoriens historie” in Jantzen, Christian & Tove Arendt Rasmussen (red.) (2007): Oplevelsesøkonomi. Vinkler på forbrug. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, pp. 51-68

Å

Reklamer