anbefaling, udstillingskritik

Anbefaling: Hege B. Huseby – en blog

For en kort bemærkning vil jeg blot henlede opmærksomheden på norske Hege B. Husebys selvtitulerede blog (som har fået nyt layout og liv efter at have fungeret under navnet museumsandmedia) :

hegebhuseby.no

Her skrives primært om museumsbesøg og Husebys egne interessante projekter, og der refereres til interessant litteratur ligesom der perspektiveres, diskuteres og sættes spørgsmål ved aktuelle udstillinger af forskellig karakter.

Huseby stiller relevante spørgsmål, og giver billeder fra de oplevelser hun har haft – ligesom hun gør i sine bidrag til det norske uttstillingskritikk.no. Dygtigt, godt og interessant – og klart en anbefaling værd.

Reklamer
Standard