cirkeldiagram

Den første registrering af spørgeskemaer fordelt på alder og køn og udstillingspræferencer er nu lavet. Indtil nu, har i alt 778 personer udfyldt spørgeskemaer. Herudover kommer 101 som måtte kasseres på utilstrækkelig information – og de spørgeskemaer som yderligere udfyldes på museet, mens jeg er her i Leicester, og den sidste måned (februar) inden udstillingen lukker. Jeg regner dermed med at runde de 1.000 besvarede spørgeskemaer, hvilket er ganske imponerende i mine øjne. Spørgeskemaerne har været tænkt som en måde at skabe en form for statistik over præferencer blandt de besøgende, og til at få et umiddelbart om end ikke nødvendigvis repræsentativt indblik i deres personlige argumenter for deres enkelte valg ud fra en meget kortfattet og lavpraktisk tilgang, der maksimalt måtte tage 2-5 minutters tid. Det er derved ikke dybdegående data, der er eftersøgt her, men data som er værdiladede og samtidig rummer nogle brugbare, rent demografiske data.

En kort opgørelse her viser dermed fordelingen af stemmer fra hhv. danske og udenlandske besøgende. Som man kan se lægger fordelingen sig relativt ens trods dette skel, og det er rimeligt tydeligt hvilken udstillingsstrategi og -design, der har haft den største popularitet blandt de besøgende: den affektive (Det man ejer, er man selv?). Argumenterne herfor er gennemgående det taktile element, at man kan røre og at tingene er indsat i en personlig og genkendelig kontekst, som giver dem mening for den enkelte og relaterer sig til deres eget liv og hverdag. Sagt på en meget grov og meget generaliserende måde. Dette skal jeg selvfølgelig arbejde videre med, ud fra de besvarede spørgeskemaer, hvor næste skridt er at få indtastet kommentarer/argumenter m.m.

Det er dog især interessant, hvor lille tilslutning den første af Udstillingslaboratoriets udstillinger “Attraktive ting fungerer bedre” får (hhv. 12 og 13%). En udstilling som udgør stereotypen for den klassiske, æstetiske formidlingsform og udstillingsdesign, som især er fremherskende på kunstmuseerne – og måske endda den mest fremherskende udstillingstype generelt. Ikke at jeg mener, disse data er statistisk repræsentative eller direkte overførbare som sådan, men det er dog noget tankevækkende – og alligevel ud fra min formidlingsoptik ikke overraskende.

Samtidig kan jeg sige, at denne stemmefordeling også er relativt ens for den måde, udstillingerne modtages på på tværs af de forskellige aldersgrupper – om end fordelingen ikke alle steder er lige ekstrem (se søjlediagrammer forneden). Samtidig afspejler det også nogenlunde den stemmefordeling, som har været gældende ved bold-afstemningen fysisk i Tænktetanken indtil nu.

Jeg glæder mig til at se om denne foreløbige opgørelse bliver underbygget af de sidste to måneders data frem til udstillingslukningen i marts, eller om der her vil ses en forskydning.

grad_dk

stememfordeling_aldersgrupper

Reklamer
brugerundersøgelser, eksperiment, forskning, information, museumsoplevelse, udstillingsdesign, Udstillingslaboratoriet - Hverdagsdesign på 3 måder, undersøgelse

De første spørgeskemadata – datavisualisering

Billede
brugerundersøgelser, data, stemmeoptælling, Udstillingslaboratoriet - Hverdagsdesign på 3 måder

Dagens optælling: fordeling af stemmer på Udstillingslaboratoriets 3 udstillinger

Resultatet var i dag mandag d. 03.01.2014 følgende:

Attraktive ting fungerer bedre: 59 bolde
Det man ejer, er man selv?: 71 bolde
Design opfylder behov: 43 bolde

Indtil nu er der i alt 2454 personer som har stemt (flere har stemt, men nogle gange tømmes stemmeurnerne af frontpersonalet, og optælles dermed ikke), hvoraf stemmerne fordele sig som følgende:

Attraktive ting fungerer bedre: 20%
Det man ejer, er man selv?: 51%
Design opfylder behov: 29%

Standard
brugerundersøgelser, data, stemmeoptælling, Udstillingslaboratoriet - Hverdagsdesign på 3 måder

Dagens optælling: fordeling af stemmer på Udstillingslaboratoriets 3 udstillinger

Resultatet var i dag mandag d. 18.12.2013 følgende:

Attraktive ting fungerer bedre: 36 bolde
Det man ejer, er man selv?: 198 bolde
Design opfylder behov: 63 bolde

Indtil nu er der i alt 2281 personer som har stemt (flere har stemt, men nogle gange tømmes stemmeurnerne af frontpersonalet, og optælles dermed ikke), hvoraf stemmerne fordele sig som følgende:

Attraktive ting fungerer bedre: 19%
Det man ejer, er man selv?: 52%
Design opfylder behov: 29%

Standard
brugerundersøgelser, data, stemmeoptælling, Udstillingslaboratoriet - Hverdagsdesign på 3 måder

Dagens optælling: fordeling af stemmer på Udstillingslaboratoriets 3 udstillinger

Resultatet var i dag mandag d. 09.12.2013 følgende:

Attraktive ting fungerer bedre: 23 bolde
Det man ejer, er man selv?: 58 bolde
Design opfylder behov: 22 bolde

I alt er der optalt 1984 stemmer (flere er blevet givet, men nogle gange tømmes stemmeurnerne af frontpersonalet, og optælles dermed ikke) – hvoraf 49,9% har foretrukket Det man ejer, er man selv? og hhv. 30,3% har foretrukket Design opfylder behov og 19,8% har foretrukket Attraktive ting fungerer bedre.

Umiddelbart synes der at tegne sig en klar tendens, som jeg er spændt på også afspejles i den tid og måde folk bruger rummene på, når jeg begynder at gennemse billedmaterialet. Det bliver så spændende!

Standard

GoPro

Jeg er så småt ved at gøre klar til den faktiske dataindsamling i udstillingen. Det har været en noget hektisk periode siden Udstillingslaboratoriets åbning med kursus, studietur og konference og den dertilhørende forberedelse og diverse papers. Så nu lægger jeg sidste hånd på de observationsark, som jeg skal bruge, foruden har testet udstyr til filmning i selve udstillingen.

Det kamera jeg bruger er et lille kamera kaldet GoPro, som normalt bruges af sportsudøvende, hvor kameraet monteres på kroppen eller eksempelvis ens mountainbike. Fordelen ved dette er, at det er lillebitte (læs: enormt diskret), har en ekstremt god vidvinkel og bedst af alt kan sættes til at tage billeder med x antal sekunders intervaller. På den måde kan jeg montere kameraet i loftet tilsluttet strømskinnerne her og optage timelapse-film af de besøgende i udstillingen (selvfølgelig med angivelse af at der filmes til forskningsbrug i området, når dette gøres, så folk er orienteret herom for at gøre det etisk forsvarligt).

Ved at optage folk på denne måde set ovenfra, sikres der en vis anonymitet, foruden at det ikke virker nær så forstyrrende som et alment opstillet videokamera midt i rummet. En yderligere og meget vigtig detalje, er også, at jeg vil kunne få hele rummet set foroven, og dermed undgår en lang række blinde vinkler, som et kamera på gulvet vil give – foruden at den besøgendes adfærd må menes at fremstå mere naturlig og mindre forstyrret trods det faktum, at der optages (man glemmer hurtigere det, man ikke ser, hvormed man handler mere normalt).

Formålet er selvfølgelig at analysere folks adfærd i de tre forskellige små deludstillinger som Udstillingslaboratoriet  består af. På den måde vil jeg kunne kortlægge bevægelsesmønstre, tidsforbrug, interaktionsformer og -mønstrer (derfor også fugleperspektiv) m.m. Men samtidig også have et datamateriale, som jeg kan gå tilbage i, genfinde og gense, frem for som ved almindelige observationer hvor data består af med håndskrevne noter og dermed følgende større usikkerhed og mangelfuldhed. På den måde sikres også en større validitet i mine data.

Disse fugleperspektivsoptagelser vil jeg kombinere med analyser af kameraoptagelse lavet ved brug af et par kamerabriller, som jeg vil bede besøgende om at bære i udstillingerne, og som viser mig, det de ser (og hvor lang tid de ser det, og på sin vis også i en vis udstrækning hvordan). Denne del minder på mange måder om nogle af Bruno Ingemanns forsøg med kamerahatte båret af besøgende i museumsudstillinger (se evt. Ingemann, 2006). Om end jeg dog, tror at disse kamerabriller, som ligner et par almindelig briller og kun vejer 35g, er mindre forstyrrende og selvbevidstgørende for den besøgende (og dermed for mine data) end hatten. Længe leve den teknologiske udvikling!

Det pudsige er dog også, at efter jeg var på kursus i kvalitativ metode, er projektet ud fra den sparring jeg fik her og senere i samarbejde med min ene vejleder, gået mere i retning af et mere rent kvantitativt studie, hvor jeg netop analyserer variablerne mellem udstillingerne og den adfærd, jeg observerer her, og på den måde laver et komparativt studie under de rimeligt kontrollerede rammer, som Udstillingslaboratoriet udgør. Det bliver så spændende at komme rigtig i gang!

brugerundersøgelser, eksperimentdesign, forskning, museumsoplevelse, Udstillingslaboratoriet - Hverdagsdesign på 3 måder

GoPro og kamerabriller – klargøring og test af udstyr til dataindsamling

Billede
brugerundersøgelser, data, stemmeoptælling, Udstillingslaboratoriet - Hverdagsdesign på 3 måder

Dagens optælling: fordeling af stemmer på Udstillingslaboratoriets 3 udstillinger 11.11.2013

Resultatet var i dag mandag d. 11.11.2013 følgende:

Attraktive ting fungerer bedre: 20 bolde
Det man ejer, er man selv?: 82 bolde
Design opfylder behov: 49 bolde

Da jeg har været ude at rejse, er boldene ikke blevet talt op en enkelt gang imellem denne og sidste optælling.

Standard
brugerundersøgelser, data, stemmeoptælling, Udstillingslaboratoriet - Hverdagsdesign på 3 måder

Dagens optælling: fordeling af stemmer på Udstillingslaboratoriets 3 udstillinger 18.10.2013

Resultatet var i dag fredag d. 18.10.2013 følgende:

Attraktive ting fungerer bedre: 46 bolde
Det man ejer, er man selv?: 160 bolde
Design opfylder behov: 94 bolde

Derudover blev der tømt post-its for anden gang på tavlerne, hvor kun ganske få blev efterladt siddende som adfærdsregulator og indikator.

Standard