information

Her er så stille…

Bloggen ligger desværre lidt på stand-by, da jeg er på barsel og først er tilbage på arbejde 9. marts 2015. Jeg håber dog, at jeg alligevel fra tid til anden kan få opdateret indhold eller indføre interessante ting jeg falder over.

I hvert fald vender jeg stærkt tilbage til marts næste år!

Reklamer
Standard
Designmuseum Danmark, information

Årsberetning 2012

Designmuseum Danmarks Årsberetnign 2012.

Designmuseum Danmarks årsberetning 2012.

Museets årsberetning er færdig og på vej i trykken. Her beskrives hvad vi har lavet, resultaterne, projekterne og årets gang på museet – på en stram grafisk form, som giver indsigt i hvad der sker på museet i bred forstand både med hensyn til projekter og mennesker.

Mit forskningsprojekt er selvfølgelig også en del af det, om end det har udviklet sig en del under selve redigeringen og tilblivelsen af årsberetningen. På den måde illustrerer det også hvordan hele projektet konstant udvikler sig – og forhåbentligt bliver ved med det gennem hele forløbet.

Årsberetningen giver et overbliksbillede af museet og det der fandt sted i 2012 – samtidig med at det sætter ansigt på nogle af de mennesker, som tilsammen udgør museet og dets projekter.

Årsberetningen kan findes og læses her

Standard
information, koncepter, udstillingsdesign

Hverdagsdesign på 3 måder

Hverdagsdesign på 3 måder: et udstillingskoncept under udvikling. Illustration: Jarl Christian Axel Hansen

Hverdagsdesign på 3 måder: et udstillingskoncept under udvikling. Illustration: Jarl Christian Axel Hansen. Foto: Pernille Klemp

En udstilling, tre iscenesættelser, din mening. Udstillingen“Hverdagsdesign på 3 måder” viser hverdagsdesign; det design vi alle kender og holder af, men som vi også nogle gange glemmer – eller måske ikke tænker på – er ‘design’. Men det er samtidig også et eksperiment. For hvilken af de tre iscenesættelser er bedst? Designmuseum Danmark inviterer dig ind i et udstillingsunivers, hvor museet kombinerer det genkendelige og nære design, vi har i vores hjem og hverdag, med en eksperimenterende formidling, som viser den samme udstilling – men på 3 helt forskellige måder, som giver 3 helt forskellige oplevelser. For bagefter at åbne op for netop din mening.

Ovenstående er en appetizer til det udstillingsprojekt, jeg arbejder på netop nu og som åbner på Designmuseet omk. oktober 2013. Et projekt som både skal udgøre en lille, sjov og anderledes udstilling, men som også skal bruges til at indsamle empiri og gøres mig klogere på, hvad det er som museumsgæsten synes fungerer og skaber de bedste og mest givende oplevelser.

Konceptet er simpelt: de samme 25 genstande udstilles i 3 forskellige iscenesættelser ud fra hhv. æstetiske, didaktiske og affektive udstillingsprincipper. Når den besøgende har været gennem alle tre udstillinger, kommer han/hun ud i et zoneområde i bunden af udstillingen: ‘write, draw, reflect, think, vote’ og afslappet, loungestemning opfodrer nu den besøgende til at give sin mening til kende. Hvad var godt, hvad var skidt, hvilken udstilling var bedst? Den besøgende kan bruge forskellig midler, alt efter havd han/hun føler sig mest tryg ved – bl.a.

 • tablets: mulighed for at kommentere digitalt – både ved at besvare spørgeskema men også ved at kunne skrive mere reflekterende kommentarer
 • votingpoles: 3 plastikrør som markerer hver af de 3 udstillinger (de 3 principper) og spørgsmålet ‘Hvad kunne du bedst lide – stem på din favorit’. De de besøgende kan kaste små bolde i det rør, som markerer den udstillingsform de syntes bedst om > visualisering som er synlig for både os og de besøgende, brugerinddragelse og transparens
 • Post-it: analog feedback funktion (som dermed ikke skaber digitalt skel mellem aldersgrupper, men åbner op for alle som kan skrive) – fx. skriv/tegn dine tanker om udstillingen, hvad er godt design for dig? – skriv/tegn hvad du synes godt design er, hvor møder du design i din hverdag?

Udover alle disse forskellige data som indsamles løbende fra de besøgende, skal udstillingen også udgøre et case study, hvor der dykkes ned i kvalitative, dybdegående empiriindsmaling. Overordnet gøres et via

 • fokusgrupper, c. 50 prs. fordelt på alder og segmentering – både brugere og ikke-brugere, familier etc.
 • Indbydes på forskellige tidspunkter hvorefter der afholdes fokusgruppeinterviews
  • fokusgruppeinterviews med aldersinddelte besøgsgrupper – evt. suppleret med dybdegående semistrukturerede forskningsinterviews

Jeg er derfor også meget interesseret i at blive kontaktet (lwe @ designmuseum.dk) , hvis nogen skulle have lyst til at deltage i en sådan fokusgruppe, når udstillingen åbner.

Det overordnede forventede udbytte – selvfølgelig udover en sjov, berigende og interagerende udstilling er:

 • stærk udstilling med åben og eksperimenterende profil og bred målgruppe
 • brugerinddragelse og -debat
 • synlighed som transparent og lyttende institution
 • brugerdata til projekt og dokumentation af brugeroplevelse – både kvalitativt og kvantitativ
 • design som hverdagskultur – og noget for os alle
 • en bredere forståelse af hvad design er og kan være – indblik i brugernes syn

Jeg håber at dem af jer, som læser dette vil kigge forbi når udstillingen åbner – og også gerne deltage eller give feedback i den idéudvikling, som også vil blive en del af bloggen her.

Standard