citat, kritik, udstilling, udstillingsdesign

“En udstilling ligner jo et kunstværk i den forstand, at den er et resultat af en række æstetiske valg. Udstillingsarbejdet indskriver sig derved i en tradition, som gør det muligt at bedømme dets kvalitet, at sammenligne og analysere resultatet. Vi ser ikke noget uafhængigt af formen. Udgangspunktet må derfor være udstillingen som form, fordi den bærer udstillingens betydning.”

–  og i mine øjne er det netop derfor, at vejen til at udvikle kuratering og udstillingspraksis som kvalificeret, professionelt felt bl.a. må nås, ved at vi opnår en dybere forståelse for udstillingens form (gennem forskning og praksis kombineret), som også kan bidrage til at udvikle et begrebsapparat som igen kan kvalificere en kritik af udstillingen som form og medie. Udstillingens form bærer udstillingens betydning – og derfor er en forståelse af formen essentiel for at kunne forstå, reflektere, kritisere og udvikle udstillingen i sig selv.

Reklamer

– Eva Persson i interview af Annesofie Becker (Danske Museer, årgang 26, nr. 3, 2013)

Citat

designboard

Bag Facaden, Designmuseum Danmark, inspiration, koncepter, udstilling, Udstillingslaboratoriet - Hverdagsdesign på 3 måder

Design Board – udstilling under udvikling

Billede
citat, inspiration, udstilling

“A museum is the best device our culture has developed for the transmission of ideas to large numbers of people through the exhibition of genuine objects. This is the museum’s strength. This is what it can do better than any kind of institution yet devised… like other kinds of institutions, the museum has both strenghts and weaknesses; if it abandons its strong ability to exhibit genuine objects and moves toward the province of some other sort of institution, its success in transmitting its ideas inexorably decreases… Failure threatens an exhibition with long labels simply because a museum is not the right device for the transmission of the written word. A museum is not a book.”

– Citat B. Sweeny (Neal, 1976: 86 i Falk & Dierking, 2011: 78)

Citat
inspiration

Opslagstavlen

Dette er opslagstavlen på mit kontor. Det er et huskeboard, et inspirationsboard. Og så er det en tankestrøm, der hele tiden skifter udtryk.

Dette er opslagstavlen på mit kontor. Det er et huskeboard, et inspirationsboard. Og så er det en tankestrøm, der hele tiden skifter udtryk.

Opslagstavlen er mit memoryboard (og desværre alt for lille). Her hænges inspiration, ting jeg skal huske og gode pointer. Lige nu hænger der øverst en triademodel af det spændingsfelt, mit forskningsprojekt og Udstillingslaboratoriet arbejder inden for – og som konstant udfordrer museets formidling: nye brugergrupper, oplevelsesøkonomi og kvalitet (kilde: Kulturministeriet, 2008: Reach Out! – Inspiration til brugerinddragelse og innovation i kulturens verden)

At arbejde med udstillingsdesign som oplevelsesdesign, der ikke kun skal underholde, men som i høj grad skal skabe nye erkendelser og gøre folk klogere på design og/eller sig selv er en balancegang mellem brugerkrav og oplevelsesøkonomi og kvalitet og faglighed. Museet er ikke og skal heller ikke være en forlystelsespark, men det støvede image uden føling med nutidens brugere er heller ikke optimalt. I branchen møder jeg ofte rynken på næsen eller endda lidt frygt for den der farlige ‘popularisering’, som mange anser museumsoplevelser og mit forskningsområde som. Jeg selv mener dog, at (positive) oplevelser er måden at skabe interesse og møde brugeren i øjenhøjde. Vi vil alle gerne opleve, og oplevelsen er i mine øjne en erkendelses- og erfaringsform, som gør os klogere på verden på mange forskellige niveauer og måder (jvf. Jantzen & Vetner (red.), 2006; Merleau-Ponty, 1945/2009 m.fl.). Oplevelse er ikke underholdning. Det er at være i nuet, og erfare det som er omkring en – med muligheden for at det netop sidder fast, fordi det er mindeværdigt, gør indtryk eller sansemæssigt sætter et aftryk i os. Oplevelser bygger på vores erfaringer, det skaber ny erkendelse og erfaring og det påvirker dermed også vores adfærd fremover. Netop derfor rummer museumsoplevelsen også så utroligt meget potentiale, som går langt udover ‘bare’ at være æstetisk på den kantiske facon.

Standard