Udstillingslaboratoriet - Hverdagsdesign på 3 måder

Præsentationsmateriale af casen Udstillingslaboratoriet

Her kan findes et link til en primært visuel præsentation af min udstillingscase/eksperiment Udstillingslaboratoriet – Hverdagsdesign på 3 måder. Præsentationen ledsages normalt af mig som taler og dermed markerer pointer, hvorfor den primært kan give et visuelt indblik i casen. Dog er der også adgang til det rent kvantitative datamateriale i form af spørgeskemabesvarelserne på statistisk form såvel som ordskyer over post-it-data.

Præsentationen kan hentes her: Præsentation af Udstillingslaboratoriet

Reklamer
Standard