forskning, information, udstillingsdesign

Forskningsprojekt: Museet som oplevelsesrum

En introduktion til forskningprojektet som ligger bag denne blog – og en kommende udstilling.

“Museet som oplevelsesrum – formidlingsstrategier og udstillingsdesign” er et phd-projekt, som er fuldfinansieret af Designmuseum Danmark med midler fra Ny Carlsbergfondet og Kulturministeriet.

Forskningsprojektet varetages af undetegnede/mig – en phd-studerende ved navn Laura Liv Weikop, som også er redaktør og forvalter af denne blog. Projektet går kort sagt ud på, at jeg gerne vil undersøge, hvordan vi kan skabe nye udstillings- og formidlingsformer på Designmuseerne – som giver dig, mig og os alle bedre oplevelser når vi besøger dem. Oplevelser som giver os nye erfaringer, gør os klogere, får os til at grine og se helt nye dimensioner af design som begreb. Men hvordan skaber vi så de her udstillingsoplevelser? Mere knudret er projektets problemstilling formuleret som følgende:

Museumsudstillingens scenografiske/paratekstuelle aspekt undersøges med henblik på at afdække de perceptuelle og sensoriske elementer, som er betydningsbærende for udstillingsoplevelsen.  Undersøgelsen igangsættes med fokus på

    1. museumsudstillingen som strategisk design- og formidlingsform, der går på tværs af de tre traditionelt etablerede museumstyper: kulturhistoriske, naturhistoriske og kunsthistoriske (Kulturministeriet (2006): Museumsloven § 4, 6, 8)
    2. at undersøge muligheden for at kunne udvikle oplæg og stillingsforslag til best practice for implementering af strategiske design- og formidlingsprincipper i museumsudstillingens scenografi med praktisk implementering og afprøvning på Designmuseum Danmark i nyopstillingen 2013-2015
    3. at skabe ny viden om museologisk formidlingspraksis og udstillingsdesign via typologisering af forskellige niveauer af scenografi ud fra en sensorisk og perceptuelt funderet optik med fokus på museumsudstillingen som formidlingsoplevelse

Udgangspunktet herfor er følgende teser: 

Oplevelser besidder erkendelsesmæssigt potentiale – de er erfaringsdannende (Jantzen & Vetner, 2006; Merleau-Ponty, 2009 m.fl.)

Museumsudstillingen udgør en oplevelse, og dermed besidder den som oplevelsesform potentiale for erkendelse og erfaring, som der kan arbejdes med via oplevelsesdesign (Jantzen, Rasmussen & Vetner, 2006; Jantzen & Vetner, 2007a m.fl.)

Som leder til disse hypoteser:

I. Museumsudstillingens scenografiske tilrettelæggelse besidder en række sensoriske og perceptuelle elementer i kraft af dens paraktekster, som er betydningsbærende for udstillingsoplevelsen (…) (Allingham, 2007 m.fl.)

II. Disse elementer kan man anvende og arbejde strategisk med via bearbejdning af udstillingens paratekster gennem scenografisk og kuratorisk praksis for herigennem at fremme perception og oplevelse i mødet mellem museum, objekt og museumsgæst, og derved optimere og stimulere museumsudstillingsoplevelsen – og herigennem erfaring og erkendelse – for den besøgende gennem den scenografiske/paratekstuelle tilrettelæggelse af udstillingen (> best practice?) (Christensen, Gram og Jensen, 2007: 129; Jantzen & Vetner, 2007a:  214)

For at undersøge alt dette arbejder jeg med en kombination af teori og praksis – dvs. at jeg både analyserer og teoretiserer over udstillingsdesign og de formidlingsstrategier, de er udtryk for, samtidig med at jeg prøver ideer og teorier af i praksis gennem konkret udstillingsdesign på Designmuseum Danmark. Dette sker først og fremmest i et nyt udstillingsprojekt som hedder ‘Hverdagsdesign på 3 måder’ (se nærmere beskrivelse her på bloggen) og løbende gennem en nyopstilling af Designmuseets permanente samlinger. Bloggen her er en del af det hele – en måde at dele mine tanker, få feedback, udvikle udstillingskoncepter, skabe grobund for brugerinddragelse og gøre dig som læser det her interesseret i det alt sammen.

Reklamer
Standard