anbefaling, udstillingskritik

Anbefaling: Hege B. Huseby – en blog

For en kort bemærkning vil jeg blot henlede opmærksomheden på norske Hege B. Husebys selvtitulerede blog (som har fået nyt layout og liv efter at have fungeret under navnet museumsandmedia) :

hegebhuseby.no

Her skrives primært om museumsbesøg og Husebys egne interessante projekter, og der refereres til interessant litteratur ligesom der perspektiveres, diskuteres og sættes spørgsmål ved aktuelle udstillinger af forskellig karakter.

Huseby stiller relevante spørgsmål, og giver billeder fra de oplevelser hun har haft – ligesom hun gør i sine bidrag til det norske uttstillingskritikk.no. Dygtigt, godt og interessant – og klart en anbefaling værd.

Reklamer
Standard
inspiration, kritik, udstillingsdesign

UtställningsEstetiskt Forum – et hurtigt slag

Netop nu er jeg i Leicester, hvor jeg er på en måneds miljøskifte på The School of Museum Studies på University of Leicester med Dr. Suzanne MacLeod som mentor. Udover at indgå og tage del i at andet forskningsmiljø og få indblik i de ting som sker her, er planen at skærpe projektet og begynde at kategorisere og behandle data fra Udstillingslaboratoriet. Men det er ikke det, som det her indlæg skal handle om.

I stedet vil jeg gerne slå et slag for UtstillingsEstetiskt Forum – et svensk forum som på forskellig vis behandler, kritiserer og diskuterer udstillingsmediet med bl.a. reportager, anmeldelser m.m (og dermed ikke kun udstillingerne i sig selv, men hele deres form og væren som medie). Et eksempel er Axel Anderssons anmeldelse af Nordiska Museets udstilling Ränder, rytm, riktning (som tiltrak mit øje med en markant iscenesættelse præget af et skarptskåren grafisk udtryk i design og opsætning, og som anmeldelsen også påpeger umiddelbart rummer interessante nye tværgående perspektiver på museets samling, men i følge Andersson skuffer).

Jeg har tidligere skrevet om det norske Utstillingskritikk, som også behandler udstillingskritik med det sigte at få en mere varieret, kvalificeret og faglig-professionel tilgang til kritik af udstillinger – og derigennem forhåbentligt endnu bedre udstillingsoplevelser. Jeg selv kender ikke et dansk alternativ, som går i clinch med at udvikle udstillingsmediet og udstillingspraksis herhjemme på samme måde som det svenske og norske alternativ (på trods af deres forskelligheder), ved at forholde sig til den aktuelle udførsel, design og iscenesættelse på samme faglige plan – så måske det var oplagt med et sådan forum på dansk grund også? Det nærmeste vi kommer det herhjemme indtil nu, er det danske Formidlingsnet, som uden tvivl er både interessant og brugbart, men dog i mine øjne er mere informerende i sin funktion end de to nordiske initiativer (tak til scenograf og oplevelsesudvikler Eva Wendelboe Kuczynski for at minde mig om dette organ i dansk regi).

I hvert fald kan der kun siges om hhv. det norske og svenske alternativ: følg dem, se dem, læs dem, vær enig eller uenig – det kan i hvert fald anbefales herfra og inspiration skader jo aldrig.

Standard
anbefaling, kritik, udstilling, udstillingsdesign

“Utstillingskritikk” – norsk udstillingsfagligt forum

Utstillingskritikk – Et faglig forum for kritikk og anmeldelser av kultur- og naturhistoriske utstillinger er et norsk, online forum for udstillingskritik og -anmeldelser. Her er fokus på de kultur- og naturhistoriske museer, men det er også utroligt interessant for os på kunstmuseerne. For her arbejdes der med at udvikle et udstillingskritisk sprog og professionalisme – jævnfør det som efterspørges af eksempelvis Ole Strandgaard (2004) og Eva Persson, som har været omtalt her på bloggen tidligere.

Grundideen er selvfølgelig, at den eneste måde at udvikle kuratering og udstillingspraksis som kvalificeret, professionelt felt går gennem en dybere forståelse for udstillingens form (gennem forskning og praksis kombineret). Det vil sige gennem det at lave udstillinger og forholde sig til dem, at skabe debat og dialog. Udstillingens form bærer udstillingens betydning – og derfor er en forståelse af formen essentiel for at kunne forstå, reflektere, kritisere og udvikle udstillingen i sig selv.

Sitet opfordrer alle museumsfaglige til at bidrage til denne dialog og det kan være et interessant sted, at stikke næsen ind hos vores norske naboer og lytte med til hvad der rører sig hos dem netop nu. Jeg er i hvert fald med på en lytter.

Standard
citat, kritik, udstilling, udstillingsdesign

“En udstilling ligner jo et kunstværk i den forstand, at den er et resultat af en række æstetiske valg. Udstillingsarbejdet indskriver sig derved i en tradition, som gør det muligt at bedømme dets kvalitet, at sammenligne og analysere resultatet. Vi ser ikke noget uafhængigt af formen. Udgangspunktet må derfor være udstillingen som form, fordi den bærer udstillingens betydning.”

–  og i mine øjne er det netop derfor, at vejen til at udvikle kuratering og udstillingspraksis som kvalificeret, professionelt felt bl.a. må nås, ved at vi opnår en dybere forståelse for udstillingens form (gennem forskning og praksis kombineret), som også kan bidrage til at udvikle et begrebsapparat som igen kan kvalificere en kritik af udstillingen som form og medie. Udstillingens form bærer udstillingens betydning – og derfor er en forståelse af formen essentiel for at kunne forstå, reflektere, kritisere og udvikle udstillingen i sig selv.

– Eva Persson i interview af Annesofie Becker (Danske Museer, årgang 26, nr. 3, 2013)

Citat