data, Designmuseum Danmark, eksperiment, eksperimentdesign, formativ evaluering, museumsoplevelse, udstillingsdesign, Udstillingslaboratoriet - Hverdagsdesign på 3 måder

“Altså væggene var væltede på en måde. Rummet og udstillingen flød simpelthen ud i livet omkring os.”

– Lena, 41 år, interviewet 25.02.2014 om rummet Det man ejer, er man selv, en del af eksperimentcasen Udstillingslaboratoriet.

Reklamer

Et gyldent citat

Citat
citat, definition, designhistoriografi

“Designhistoriografi betyder ganske enkelt at etablere en metaramme i forhold til den designhistoriske praksis. Designhistoriografi former sig som refleksioner over designhistorieforskningen og -skrivningens hidtidige fortjenester og, sædvanligvis i endnu højere grad, forsømmelser. Hvad  omfatter designhistories genstandsfelt egentlig? Hvilke udviklingslinier skal der fokuseres på? Hvilke forklaringstyper er relevante? Hvilke kriterier bør ligge til grund for vurderingerne? Og er det overhovedet designhistorikerens opgave at vurdere? Det er designhistoriografiens typiske og tilbagevendende spørgsmål. Designhistoriografiens akademiske funktion kan siges at være at frembyde et ” rum” for diskussion eller markering af bud på det designhistoriske arbejdes opgaver, problemer og ideelle form fremover.”

Jensen, Hans Christian (2001: 4) – om designhistoriografi

Citat
citat, kritik, udstilling, udstillingsdesign

“En udstilling ligner jo et kunstværk i den forstand, at den er et resultat af en række æstetiske valg. Udstillingsarbejdet indskriver sig derved i en tradition, som gør det muligt at bedømme dets kvalitet, at sammenligne og analysere resultatet. Vi ser ikke noget uafhængigt af formen. Udgangspunktet må derfor være udstillingen som form, fordi den bærer udstillingens betydning.”

–  og i mine øjne er det netop derfor, at vejen til at udvikle kuratering og udstillingspraksis som kvalificeret, professionelt felt bl.a. må nås, ved at vi opnår en dybere forståelse for udstillingens form (gennem forskning og praksis kombineret), som også kan bidrage til at udvikle et begrebsapparat som igen kan kvalificere en kritik af udstillingen som form og medie. Udstillingens form bærer udstillingens betydning – og derfor er en forståelse af formen essentiel for at kunne forstå, reflektere, kritisere og udvikle udstillingen i sig selv.

– Eva Persson i interview af Annesofie Becker (Danske Museer, årgang 26, nr. 3, 2013)

Citat
citat, oplevelsesdesign, udstillingsdesign

“The broad design strategy and visual effect of an exhibition, as opposed to the individual physical characterstics of things, can encourage satisfying and lasting experiences for vistors. On a different level, it can be argued that the atmosphere and the visual qualities of a gallery deeply influence visitors, affecting their cognitive and emotional processes, and altering their predisposition to the displays. The visual impact of both an exhibition and its content fundamentally shape the visitor experience.”

– Monti og Keene, 2013: 263

Citat
citat, litteratur, oplevelsesdesign

“Oplevelser opsøges, enten fordi de kan bruges til at udtrykke og udvikle individets identitet, eller fordi sanseindtrykkene giver individet en fornemmelse af at være fuldt tilstede i nuet.” (Jantzen, Vetner og Bouchet, 2011: 92)

“Oplevelser er nemlig resultatet af mødet mellem forbrugerens forventninger og sindsstemninger og produktets karakteristika og præsentationsområde. Det, som købes og sælges i dette møde, er ingredienser eller halvfabrikata til de kropslige og mentale oplevelser, som først virkeliggøres i og af forbrugeren.” (Jantzen, Vetner og Bouchet, 2011: 95-96)

Citater om oplevelser – Jantzen, Vetner og Bouchet (2011)

Citat
citat, inspiration, udstilling

“A museum is the best device our culture has developed for the transmission of ideas to large numbers of people through the exhibition of genuine objects. This is the museum’s strength. This is what it can do better than any kind of institution yet devised… like other kinds of institutions, the museum has both strenghts and weaknesses; if it abandons its strong ability to exhibit genuine objects and moves toward the province of some other sort of institution, its success in transmitting its ideas inexorably decreases… Failure threatens an exhibition with long labels simply because a museum is not the right device for the transmission of the written word. A museum is not a book.”

– Citat B. Sweeny (Neal, 1976: 86 i Falk & Dierking, 2011: 78)

Citat